Veel gestelde vragen over bewindvoeringVeel gestelden vragen over bewindvoering

 

. Wat doet een bewindvoerder?

Een professionele bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangewezen om de financiën te “beschermen” van de klant.

De bewindvoerder opent een beheer –leef en spaarrekening voor de klant. Alle post zal ook direct naar de bewindvoerder gestuurd worden.

De klant ontvangt maandelijks (of anders afgesproken) zijn/haar rekeningoverzicht.

De bewindvoerder regelt naast het betalen van rekeningen, ook dat de mogelijke aanvragen voor toeslagen en subsidies worden gedaan, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Ook helpt de bewindvoerder met de jaarlijkse belastingaangifte.

Ook behoort het regelen van verzekeringen en declaraties bij het takenpakket van de bewindvoerder.

Indien dit noodzakelijk is, kan de bewindvoerder ook betalingsregelingen treffen bij beheersbare schulden.


 Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

De bovenstaande maatregelen hebben allemaal het gezamenlijke doel: “Het beschermen van mensen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen”.

Mentor: voor persoonlijke beslissingen

De mentor is verantwoordelijk voor persoonlijke beslissingen in het gebied van behandeling, verzorging, verpleging en/of begeleiding.

Bewindvoerder: voor financiële beslissingen

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor financiële beslissingen. Hij of zij beheert het geld en de goederen van de klant. Anders gezegd, behartigt een bewindvoerder de financiële belangen van de klant.

Curator: voor persoonlijke en financiële beslissingen

De curator is verantwoordelijk voor de persoonlijke en financiële beslissingen. Hij of zij neemt beslissingen voor zowel het geld en de goederen als over behandeling, begeleiding, verzorgen en/of verpleging.

 Wie kan er bewindvoering aanvragen?

De betrokkene zelf, de partner van de betrokkene, familieleden van de betrokkene tot in de vierde graad, officier van justitie en de instelling waar iemand verblijft.


 Ontvang ik wel zakgeld als ik onder bewind sta?

Ja. Een bewindvoerder heeft de taak/plicht dat de klant verzorgd wordt. In de meeste gevallen ontvangt de klant wekelijks leefgeld op zijn/haar leefgeldrekening.

 Wanneer kan de onderbewindstelling eindigen?

De bewindvoering kan eindigen als er een verzoek bij de kantonrechter wordt ingediend. De kantonrechter zal het bewind beëindigen als dit een gegronde reden is en de klant weer in staat is om zijn eigen financiën te beheren. Het bewind eindigt ook bij overlijden of bij overname van het bewind.

 Op welke redenen is het verstandig om bewindvoering aan te vragen voor bijvoorbeeld uw cliënt, bekende of familielid?

De meeste voor de handliggende reden is dat de persoon, geestelijk of lichamelijk niet in staat is zijn financiën te regelen.
Maar er kunnen ook verschillende redenen zijn dat u misschien twijfelt om een bewindvoerder in te schakelen. “Wat als uw cliënt de administratie niet (meer) kan overzien?”, “Er langzaam betalingsachterstanden ontstaan?” of “Zijn post niet meer opent?”. In sommige gevallen is het niet zo duidelijk of de persoon in kwestie bewind nodig heeft. Er kan een situatie ontstaan dat de persoon de financiën tijdelijk niet meer overziet. Het is raadzaam om bij twijfel dit met een bewindvoerder te bespreken.


 Wat verandert er voor de klant als hij onder bewind komt?

Als de klant onder bewind komt te staan kan hij niet meer zelfstandig over zijn vermogen beschikken. De bewindvoerder beheert zijn vermogen/inkomsten. In overleg maakt de bewindvoerder afspraken met de onderbewind gestelde klant.


 

 Wat wordt er allemaal onder bewind gesteld?

In principe worden alle goederen van de klant onder bewind gesteld. Denk bijvoorbeeld aan; banksaldo, loon, onroerende zaken, pensioen, uitkering, meubilair, sieraden, vorderingen en schulden. Afhankelijk van de situatie kan de kantonrechter ook besluiten om een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen.